YEREL VE ULUSAL BASINDAN SEÇMELER « Kırşehir Anadolu Haber

YEREL VE ULUSAL BASINDAN SEÇMELER

Bu haber 13 Şubat 2021 - 23:39 'de eklendi ve 558 views kez görüntülendi.
KIRŞEHİR STK’LARINDAN, SEÇİLMİŞLERİN VE KURUMLARIN ÜZERİNE DÜŞENİ ÖDEVİ BİLMESİ GEREKEN; ALKIŞLANACAK BİR “KENT ÇALIŞTAYI”CİDDİ KARŞILIK BULDU.
Kırşehir Ticaret Borsa Başkanının, Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanın, Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanın, Kırşehir Ziraat Odasının Kırşehir Kent Konseyi Başkanın Ortaklaşa Yaptığı Bir Çalıştayla Nefes Aldı Bu Şehir…
Geçte Olsa Şehrin Kanayan Sorunlarına Resmen Şehir Adına Müdahil Olan Bu “Sivil Girişim”; Şehirde Büyük ve Ciddi Bir Karşılık Buldu.
“19 maddede tek tek gündem olarak açıklandığı” çalıştay açıklamasının sonuna “Söz konusu bu çalıştayların her ayın dördüncü haftasında yapılmasına” şeklinde bir ibare konması bu girişimin kararlığı ve sürdürülebilirliği adına iyi bir başlangıç iyi bir umut oldu.
İçinde her siyasi partiden renklerin bulunduğu bu odalarımızın “sadece kentin ortak sorunlarıyla çerçevelenmiş” ve iyi çalışılmış gündem kararları, başta seçilmişler olmak üzere tüm siyasilere ve de şehirde konuşlu ilgili kurumlara “ev ödevi” niteliğindedir.
İŞTE TİCARET VE SANAYİ ODASI, KIRŞEHİR ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI, KIRŞEHİR TİCARET BORSASI, ZİRAAT ODASI VE KENT KONSEYİ BAŞKANLARININ 22 OCAK 2021’DE BİRARAYA GELEREK ÇALIŞTAY DA ALDIĞI KARARLAR:
YATIRIMCI ÇEKME
Milletvekili sayımızın üçe çıkartılması daha iyi hizmet alma noktasında önemli bir etken olacaktır. Bu noktada nüfus artışı konusuyla ilgili yatırımcı çekme çalışmaları ve sonucunda istihdam artışı, Üniversitemize daha fazla öğrencinin gelmesi hem ekonomik hem de soysal kültürel sonuçlar doğurarak nüfusa olumlu anlamda artış sağlayacaktır.
HÜKÜMET BİNASI
Hükümet binamızın atıl vaziyette olması Ahilik geleneğimizin temel taşını oluşturan şehrimizin birliktelik ruhuna yaraşır nitelikte değildir. Valiliğe bağlı olarak faaliyet gösteren Müdürlüklerin önceden olduğu gibi tek çatı altında toplanması vatandaşların iş ve işlemlerini daha hızlı yürütebilmesi bürokrasinin de yükünü azaltacak olması ve bu konuda ki çalışmaların hızlandırılması.
HASTANE
Yapılması planlanan yeni Hastane binası için Sivil toplum Kuruluşları ile istişare edilmemesi ve mevcut hastane binasının 350 yataklı iken yapılması planlanan yeni hastane binasının 400 yataklı olması İlimiz için yeterli değil midir şeklinde akıllarda soru işareti bırakıyor. Mevcut hastane binamıza ulaşımın kolay yapılması açısından yaptırılan üst geçit milli servet olup, mevcut hastane binasının atıl konuma düşmesine de neden olacaktır ve bu konuda planlama var ise kamuoyu ile paylaşılması önem arz etmektedir.
ÇEVRE YOLU
İlimiz Çevre Yolu; Toplam 25 km uzunluğunda bölünmüş yol proje çalışmaları tamamlanarak 24.05.2013 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır. Yapım maliyeti 250 milyon TL olan yolun genişliği 26 m olup, BSK’kı bölünmüş yol standardındadır. Projede 4 adet hemzemin kavşak ile 5 adet farklı seviyede kavşak da bulunmaktadır. Üniversite kampüsü ve organize sanayiden geçecek olan çevre yolu İlimiz önceliklerinden biri olup bir an önce tamamlanmalıdır.
TUZKÖY HAVAALANI YOLU
Tuzköy havaalanı yolunun bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır.
KAYSERİ-ANKARA KARAYOLU TİCARİ ALAN
Kayseri-Ankara Karayolu (Petlas – Özbağ arası) sağ ve sol olarak ticari alana açılmalı, Yol güzergâhındaki tarım alanlarının ticari alanlara açılması İlimizin yer aldığı konum açısından gerekse ekonomi açısından İlimizin bilinirliği önemli bir etken olacaktır.
SEÇİLMİŞ SİYASETÇİLERİNİN DE STK LARI İLE DİYALOĞU
İlimizin seçilmiş siyasetçilerinin de STK ları ile diyaloğu ve ilişkisi yok denecek kadar azdır. Hangi sebepten olur ise olsun, duruşu apolitik ve siyaset üstü kurumlar olan yarı kamu niteliğindeki STK ları ile şehrin siyasi temsilcileri arasında bağların ve iletişimin sağlam olması şehrin büyük yararına olacaktır. Bu bağlamda siyasi seçilmişlerin de STK ları ile olan ilişkilerinin sağlıklı bir temele oturması gerekmektedir.
BİR ÜST TEŞVİK BÖLGESİ
Teşvik kapsamında 4. Bölge teşviklerinden yararlanan Kırşehir bu nedenle yeterince yatırım alamazken, teşvik kapsamındaki Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan yatırımlar bir üst bölge teşvikinden yaralanabilmektedir. Bu nedenle Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesi için gerekli çalışmalar başlatılarak Bakanlığa sunulmuştur. Bir an önce genişletilmesi çalışmasının sonuçlandırılması ve bir üst teşvik bölgesine geçilmesi önem arz etmektedir.
PANDEMİ SÜRECİNDE ESNAF VE TACİRLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR
Pandemi sürecinde esnaf ve tacirlerin yaşadığı sorunları belirlemek ve çözüme kavuşturmak amaçlı anket hazırlanmıştır. Yapılan anket sonucunda aşağıdaki verilere ulaşılmış olup, pandemi sürecinde esnaf ve tacirlerin ciddi sıkıntılar yaşadığı görülmüştür.
Katılımcıların; %78.6’sı 2019 yılına göre daha kötü,%12,8’i 2019 yılına göre daha iyi,%8.6’sı 2019 yılı ile aynı şeklinde değerlendirme yapmıştır.“Firma olarak 2020 yılı sonunda enflasyon için (12 ay bazında) yıllık % tahmininiz nedir?” Sorusuna 145 yanıt gelmiştir. Katılımcıların ortalama olarak enflasyon tahmini 2020 yılı sonu için %34,14’tür.“Firma olarak 2020 yılı sonunda dolar kuru için (Merkez Bankası fiyatları ile) TL olarak tahmininiz nedir?” sorusuna 144 yanıt gelmiştir.Katılımcıların ortalama olarak dolar kuru için tahmini 2020 yılı sonu için 8,44 TL’dir. Anket katılımcılarının %71,8’i 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde üretimlerinde azalma olduğunu, %8,3’ü üretimin arttığını, %19,9’u ise üretimlerinde değişiklik olmadığını belirtmişlerdir. Anket katılımcılarının %74,1’i 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde iç satışlarında azalma olduğunu, %9,5’i iç satışlarının arttığını, %16,4’ü ise iç satışlarında bir değişiklik olmadığını belirtmişlerdir. Anket katılımcılarının %61,9’u 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ihracat oranlarında azalma olduğunu, %1,4’ü ihracat oranlarının arttığını, %36,7’si ise ihracat oranlarında değişiklik olmadığını belirtmişlerdir. Anket katılımcılarının %58,5’i 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde istihdam sayısında azalma olduğunu, %8,2’si istihdam sayısının arttığını, %33,3’ü ise istihdam sayısında değişiklik olmadığını belirtmişlerdir. Anket katılımcılarının %53’ü 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde stoklarında azalma olduğunu, %12,2’si stoklarında artış olduğunu, %34,8’i ise stoklarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmişlerdir. Anket katılımcılarının %62,4’ü 2020 yılının sonunda üretimlerinde azalma, %14,6’sı üretimlerinde artış, %23’ü ise üretimlerinde herhangi bir değişiklik beklememektedir. Anket katılımcılarının %65,2’si 2020 yılının sonunda iç satışlarında azalma, %17,1’i iç satışlarında artış, %17,6’sı ise iç satışlarında herhangi bir değişiklik beklememektedir. Anket katılımcılarının %53,8’i 2020 yılının sonunda ihracat oranlarında azalma, %9’u ihracat oranlarında artış, %37,2’si ise ihracat oranlarında herhangi bir değişiklik beklememektedir. Anket katılımcılarının %57’si 2020 yılının sonunda istihdam sayısında azalma,
%10,7’si istihdam sayısında artış, %32,2’si ise istihdam sayısında herhangi bir değişiklik beklememektedir.
ÜNESCO VE KIRŞEHİR
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına müzik alanında giren İlimizin müzik şehri olduğunu UNESCO tarafından tescillenmiş olup, bu kapsamda fırsatları değerlendirerek Yunus EMRE, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran’ın ulusal ve uluslararası platformunda daha geniş kapsamlı olarak tanınırlığının arttırılması.
KARAKURT KAPLICASI
Karakurt’ta Selçuklu zamanından kalma şifahanenin sağlık turizm destinasyon noktası olarak bölgeye kazandırılması için çalışmalar başlatılmış olup, İhalesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde dosya beklemekte bununla ilgili bir an önce çalışmaların hızlandırılması ve sonuçlandırılması.
ABDAL KÜLTÜRÜ
Abdallık geleneğinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması ve yaygınlaştırılmasıyla; bölgedeki Abdalların Temel ve mesleki becerilerini artırarak farkındalık yaratılması sağlanmalı. Mevcut ve gelecekteki müzik eserlerinin notalaştırılarak geleceğe aktarılması sağlanmalı. Bağbaşı Mahallemizde yer alan Bozkırın Tezenesi ustad Neşet ERTAŞ’ın evini bulunduğu alan ve tüm abdalların ikametgah ettiği bölgenin yeni bir turizm destinasyonu olarak ilimiz ve bölgemize kazandırılması.
TABİAT PARKI
Tabiat Parkının bir an önce hizmete açılarak Kırşehir halkının sosyal tesis olarak kullanımının sağlanması.
TABELALARDA STANDART
Şehrimiz ana caddelerinde yer alan tabelalarında standart olmaması, görsel ve yazı tiplerinin birbirinden farklılık göstermesi ve dış cephelerde ise uyum olmaması şehrimizde görüntü kirliliğine neden olmaktadır.
ÇEVRE TEMİZLİĞİ
İlimizin çevre temizliği için cadde ve sokaklara çöp atanlara (çekirdek, izmarit v.b.) onaylanan ancak uygulanmayan cezai işlemin uygulanmasına ya da çevre bilincine sahip “ Gönüllü Müfettişler” belirlenerek yere çöp atan kişilerin uyarılmasına,
MÜLTECİLER
Mültecilerin sosyal uyumunu destekleyen çalışmalar yürütülerek bu kapsamda sosyal ve kültürel hayata entegre edilmesi için uyum eğitimlerinin verilmesi gerekmektedir.
KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZİN ADININ ANIT
Çiçekdağı Parkında Çanakkale’de şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimizin adının anıt yapılarak adlarının ölümsüzleştirilmesine,
KIZILIRMAK HAVZASINDA SULAMA İÇİN ELEKTİRİK
Kızılırmak havzasına elektrik hattı çekilerek yerli üretimimizi teşvik etmek amacıyla çiftçilerimize bir nebze nefes olmamız gerekmektedir. Aynı zamanda tarımda kullanılacak elektrik enerjisi birim fiyatının düşürülmesi için çiftçilerimize özel protokol imzalanmasına.
ET KOMBİNESİ- HAYVANSAL ATIKLAR İÇİN TOPLAMA MERKEZİ
Kırşehir etinin Türkiye’de marka olması konusuna ivme kazandırmak için et kombinetesisi kurulması ve köylerimizde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize çevre bilincini aşılamak ve gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak adına köylerimizde hayvansal atıklar için toplama merkezi kurulmasına.
HİRFANLI BARAJINDAN SIDIKLI BARAJINA SU AKTARIMI
Bazı göletlerimizin yakınlarından geçen kaynaklarımızın sulama alanlarına aktarılması için çalışmaların yapılmasına ve boşa akan kaynakların göletlerle buluşturulmasına. Hirfanlı Barajından Konya ovasına kadar su aktarılıyor ise 3 km yakınındaki Sıdıklı Barajına neden su aktarılmıyor.1993 ve 2000 yıllarında inşaatı yapılan inşaatın şu anki sulama alanı 4500 hektarlık alan olup, suyun aktarılması ile birlikte daha fazla tarım arazisi suya kavuşacaktır.
IPARD KAPSAMINA DÂHİL OLMAMIZ
IPARD kapsamına dâhil edilmeyen İlimiz, IPARD kapsamında Kırsal Kalkınma hibe desteği alan komşu iller Aksaray, Nevşehir ve Yozgat’a kıyasla bu desteklere fazlasıyla ihtiyaç duymaktadır. Kırşehir İlimizin daha kapsamlı yatırım destekleri sağlanmalı ve İlimiz ivedikle IPARD kapsamına dahil edilmelidir.
AHİ EVRAN-I KÜLLİYESİ YAPIM SÜRECİ
Ahi Evran-ı Külliyesi yapım sürecinin tamamlanarak Kapadokya Bölgesine gelen turistlerin ilimize de gelmesi için tur programına dahil edilmesi konusunda çalışmaların yapılmasına,
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR’A SAHİP ÇIKMA
Tüm şehirlerin ülkemizde kendine has, ülkeye açılan bir yüzü vardır. Bu tarihi, kültürel mirasının yanında profesyonel deplasmanlı liglerdeki spor takımlarıdır. Kırşehir’imiz de ülkemizde profesyonel anlamda Kırşehir Belediyespor Futbol kulübü ile 2. Ligde temsil edilmektedir. Bu bağlamda Kırşehir’in marka değeri olan futbol kulübümüzün yaşatılması her bir Kırşehirli için sosyal sorumluluktur. Bu marka değere sahip çıkabilmek adına şehrimizin büyük STK ları el ele vererek takımın yükünü ellerinden geldiğince kaldırmaya çalışmaktadır. Ne var ki şehrin bu değerine sahip çıkmayanlar bunu yanında bir STK ları takıma sahip çıkmak ile suçlamaktadırlar. Takım başarısız olup adı ülke gündeminden çıkınca STK lar sahip çıkmıyor diye büyük eleştirilerde bulunanların da olması tam bir paradokstur. STK lar var oldukları şehrin namına, markasına ve sahip olduğu her değere yeri geldiğinde sahip çıkmayı üye ve vatandaşlarına karşı bir borç bilmekte ve bu bilince sahip siyasi, sivil her bir Kırşehirliyi Kırşehir Belediyespor’a sahip çıkmaya çağırmaktadır.
KIRŞEHİR STK’LARININ “SADECE KENTİN ORTAK SORUNLARIYLA ÇERÇEVELENMİŞ” VE İYİ ÇALIŞILMIŞ GÜNDEM KARARLARINA YÖNELİK İLK DUYARLILIK VE AÇIKLAMA; KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN EKİCİOĞLUNDAN GELDİ.
Kırşehir Ticaret Borsası Ticaret ve Sanayi Odası, Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanlığı, Kırşehir Ziraat Odası ve Kırşehir Kent Konseyi aldığı ortak kararlarla; şehrin çözülmesi gereken hemen tüm can alıcı sorunlarının iyi bir çalışma ile “19 maddede tek tek gündem olarak şu başlıklarla açıklanmıştı:
KIRŞEHİR STK’LARININ “SADECE KENTİN ORTAK SORUNLARIYLA ÇERÇEVELENMİŞ” VE İYİ ÇALIŞILMIŞ GÜNDEM KARARLARINA YÖNELİK İLK DUYARLILIK VE AÇIKLAMA KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN EKİCİOĞLUNDAN GELDİ.
“Sivil Toplum Kuruluşları Başkanlarının 22.01.2021 Cuma Günü Yapmış Olduğu Çalıştayda Görüşülen ve Belediyemizi İlgilendiren Gündem Maddeleri İle İlgili Görüşlerimizdir” Denilen Açıklamada Şöyle Denildi:
NUFUS
Kırşehir tarihi, sosyal ve kültürel dokusu ile ulusal ve uluslararası kamuoyunda son dönemde daha çok gündem olmakta bu da ilimizin bilinirliği ve tanınması açısından olumlu bir etki yaratmaktadır. İlimizin sosyo-ekonomik yapısının gelişmesi, üniversitemize daha çok öğrenci gelmesi ve bunlara bağlı olarak da nüfusunun olumlu anlamda artış göstermesi için farklı alanlarda çalışmalar yürütmekteyiz. İlimizin nüfusunun artışı aynı zamanda milletvekili sayımızın üçe çıkmasına da vesile olacak ve ilimizin gelişmine katkı sağlayacaktır. Nüfus sayımızın artması konusunda farklı şehirlerden gelerek Ahi Evran Üniversitesi’nde okuyan ancak ikametini ilimize aldırmayan öğrencilerimize dönük olarak Belediye Meclisimiz tarafından alınan 01.10.2020 tarihli ve 84 no’lu karar doğrultusunda ulaşım hizmetleri bedeli indirimi ve ayrıca su kulanım bedeli indirimi gibi kampanyalar ile öğrencilerimizin ikametlerini ilimize aldırmaları konusunda farkındalık yaratma çalışmaları yapmaktayız. Ancak bilindiği üzere Pandemi süreci nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı öğrenciler ilimize henüz gelmemiştir.
HASTANE
Yapılması planlanan yeni Hastane binası ile ilgili; mevcut halde bulunan 350 yataklı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet binasının sağlık hizmeti faaliyetine devam etmesi ve yıllardır atıl halde bulunan eski Devlet Hastanesi’nin arsasına da 150 yataklı hastane yapılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz. Bu konuda dönemin milletvekillerinin yapmış olduğu çalışmalar da bu yöndedir. Yapılması planlanan yeni hastane binasının 400 yataklı olacağı düşünüldüğünde, kamu kaynaklarının doğru ve yerinde kullanılması ilkesi zedelenecek ve önemli miktarda kaynak aktarılarak yapılan mevcut hastane binası ve o bölgeye yapılan ulaşım hizmetleri atıl duruma gelecektir. Tek başına 400 yataklı bir hastane yapılması yerine birbirine yakın toplamda 500 yataklı iki hastane hizmet binası ilimizdeki sağlık hizmeti kapasitesi açısından da daha uygun olacaktır.
KAYSERİ-ANKARA KARAYOLU TİCARİ ALAN
Kayseri-Ankara Karayolunun ticari alana açılması yönündeki görüşümüz; Kırşehir Belediyesi olarak Doktorlar Sitesi ve Özbağ arasında imar planı düzenlemesi için çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile yapmış olduğumuz resmi yazışmalar neticesinde İl Tarım Müdürlüğü, söz konusu bölgenin tarım arazisi statüsünde kalması yönünde resmi yazı ile tarafımıza olumsuz görüş bildirmiştir. Ancak söz konusu bölgede çeşitli fabrikaların, akar-yakıt istasyonlarının ve işletmelere ait depoların olduğu göz önünde bulundurulduğunda bölge zaten ticari alan statüsünü fiili olarak kazanmış diyebiliriz. Belediye olarak söz konusu bölgeyi ticari alana açmak amacıyla imar planı değişikliği konusundaki çalışmalarımız hali hazırda mevcuttur.
SEÇİLMİŞ SİYASETÇİLERİNİN DE STK LARI İLE DİYALOĞU
Kırşehir Belediyesi olarak ilimizin gelişmesi amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalarda ortak akılla hareket etmeyi bir görev biliyor, bu konuda ilimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile Kırşehir’in sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gelişmesi amacıyla yapacağı çalışmalara her zaman katkı sunmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz.
PANDEMİ SÜRECİNDE ESNAF VE TACİRLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR
Dünyamızı ve ülkemizi adeta esir alan Pandemi süreci ne yazık ki herkesi olumuz etkilese de ekonomik anlamda en büyük mağduriyeti günlük kazanç sağlayan vatandaşlarımız ile iş yerlerini kapatmak zorunda kalan küçük esnafımız yaşamıştır. Biz de Belediye olarak bu konuda Meslek Odalarımız ile yaptığımız çalışmalar neticesinde bu süreçte hem gündelik işlerde çalışan hemşehrilerimize hem de küçük esnafımıza olanaklarımız çerçevesinde ayni ve nakdi destek sunduk.
ÜNESCO 2021 KARARLARI VE KIRŞEHİR
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına girerek Dünya Müzik Şehri olan ilimizde Belediye olarak bu konudaki çalışmalarımız devam etmekte iken ne yazık ki Pandemi süreci ulusal ve uluslararası düzeyde yapmayı planladığımız çalışmaları sekteye uğratmıştır. Bilindiği gibi yine UNESCO tarafından 2021 yılı bu topraklarda yaşayan Ahi Evran-ı Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre yılı ilan edilmiştir. Bu konuda da hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde yapılacak olan çalışmaları kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ortak bir şekilde belirleyecek, ilimizin tarihi ve kültürel değerlerinin daha iyi tanıtılması noktasında çalışmalar yapacağız.
Kırşehir Belediyesi olarak kadim Anadolu kültürü içerisinde çok önemli bir yere sahip ve merkezi Kırşehir olan Abdallık geleneğinin yaşatılması ve geliştirilmesi bizim önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu konuda Abdallık Geleneğimizin temsilcileri ile sık sık bir araya gelmekte Pandemi dolayısıyla yoğun bir şekilde ekonomik sıkıntı içerisine giren Ustalarımıza yine olanaklarımız ölçüsünde bu zor günlerde onlara destek sunmaya gayret etmekteyiz.
Yine Büyük Ustamız Muharrem Ertaş’ın evinin bakımı ve çevre düzenlemesi Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiş olup buraya entegre bir biçimde Bağbaşı Mahallemiz’de Ustalarımızın yaşadığı bölgenin Dünya Müzik Şehri Kırşehir’e yakışır şekilde düzenlenmesini ulusal ve uluslararası düzeyde bu kültüre gönül vermiş sanatçılar, aydınlar, akademisyenler ve şehrimizdeki kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ortak akıl ile yapacağımız çalışmalar neticesinde belirleyip Kırşehir’e yeni bir kültür turizmi alanı kazandırmayı ve aynı zamanda Anadolu Abdal Geleneği’nin özüne uygun bir şekilde yaşatılıp, geliştirilmesini hedeflemekteyiz.
AŞIKPAŞA TABİAT PARKI
Aşıkpaşa Tabiat Parkı, kamuoyunun da yakından bildiği üzere; Belediyemiz’e devredilmesi için tarafımızca protokol ücretlerinin yatırılmasına rağmen Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesine alınmış ve işletmesi özel bir firmaya ihale edilmiştir. Vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal faaliyet alanı olarak, 12 milyon TL gibi bir kaynak aktarılarak yapılan Aşıkpaşa Tabiat Parkı, kamuya açılmadığı gibi ne yazık ki atıl halde çürümeye bırakılmış vaziyettedir.
TABELALARDA STANDART
Belediye olarak; görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla kentimizin estetik görünümüne yakışır bir biçimde ana caddelerde bulunan iş yeri tabelalarının görsel ve yazı tiplerinin standart olması ve dış cephelerinin uyumlu olması için meslek odalarımızın üyelerinin de görüşleri alınarak ortak akıl ile kimseyi mağdur etmeyecek bir çalışma yapılmasını doğru bulmaktayız.
ÇEVRE TEMİZLİĞİ
Kırşehir Belediyesi olarak çevre temizliği konusunda hemşehrilerimizin daha hassas olması konusunda çeşitli çalışmalar yürütmekte ancak ne yazık ki bu konuda olumsuz örneklerle karşılaşmaktayız. Çevrenin temiz tutulması konusunda cezai müeyyideler dışında toplumsal bilincin gelişmesinin anlamlı olacağından hareketle kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile çevre ve temizlik konusunda sık sık farkındalık kampanyaları düzenlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
MÜLTECİ SORUNU
Kırşehir Belediyesi olarak ilimizde yaşayan mültecilere yönelik olarak sosyal entegrasyon çalışmalarını oldukça önemsiyoruz. Bu konuda yapılacak çalışmalara öncülük etmeye ve her türlü desteği ve katkıyı sunmaya hazırız.
KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZİN ADINA ANIT
Bilindiği gibi hem Çanakkale Savaşı’nda hem de Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık örneği göstermiş Kırşehirli nice şehit ve gazimiz vardır. Onların aziz hatırasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizim en önemli görevimizdir. Bu konuda Kırşehir Belediyesi olarak çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Örneğin Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, Atatürk’ün silah arkadaşı TBMM’nin ilk dönemlerinde uzun yıllar Kırşehir Milletvekilliği yapmış olan Lütfi Müfit Özdeş’in ismini yapmış olduğumuz hatıra ormanında yaşatıyoruz. Yine ailesinin talebi doğrultusunda Çiçekdağı Parkı vb. bir yerde Çanakkale Savaşı’nın kahraman gazilerinden Kırşehirli Mehmet Çavuş’un (Canpolat) ismini ve daha nice Kırşehirli kahramanlarımızın isimlerini yaşatmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte ortak çalışma yapmaya hazırız.
ET KOMBİNESİ- HAYVANSAL ATIKLAR İÇİN TOPLAMA MERKEZİ
Kırşehir Belediyesi olarak, besicilik sektörünün yaygın olduğu ilimizde Et İşletme Tesisi’nin kurulmasına öncülük etmeye ve her türlü destek ve katkıyı sunmaya hazırız. Ayrıca marka olan Kırşehir etinin ülkemiz pazarında daha fazla yer bulması amacıyla Kırşehir Belediyesi olarak özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere başka Büyükşehir Belediyelerimiz ile yapacağımız lobi faaliyeti çalışmaları ile üreticimize destek olmak bizim için çok büyük önem arz etmektedir.
AHİ EVRAN-I KÜLLİYESİ YAPIM SÜRECİ
Ahi Evran-ı Veli Külliyesi’nin inşaatının yapımı bilindiği gibi TOBB, TESK ve TESKOMB tarafından finanse edilmektedir. Müteahhit firmaya TESKOMB’un taahhüt etmiş olduğu 3 milyon TL’nin ödenmemiş olmasından dolayı ne yazık ki yapının teslimatında gecikme yaşanmıştır. Kırşehir Belediyesi olarak bu konuda gerekli maddi ve manevi desteği hassasiyetle sunan TOBB ve TESK’e çok teşekkür ediyoruz. Külliye’nin teslimatı ile birlikte bu kurumların Kırşehir’deki temsilcileri ile birlikte ortak bir şekilde çalışma yapacak, başta Ahilik kültürü ve geleneğinin yaşatılması ve Kırşehir turizminin gelişimine katkı sunması için her türlü çalışmayı yapacağız.
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR’A SAHİP ÇIKMA
Kırşehir Belediyesi olarak 2. Lig’de mücadele veren Kırşehir Belediyespor’un başarısı için her zaman olduğu gibi her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirir, takımımızın futbolcularına, teknik heyetine ve yönetim kuruluna başarılar dileriz.
– ADNAN YILMAZ’ IN KALEMİNDEN

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

PİYASALARDA SON DURUM

 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

EN ÇOK KAZANANLAR

  EN ÇOK KAYBEDENLER

   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

    BUGÜN 1000TL NE OLDU?

    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN