Rektör Karakaya: “Bölgesel Misyondan Ulusal Hedeflere Katkı”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini zirveye taşımak için çok yoğun çalıştıklarını belirterek YÖK tarafından kendilerine verilen bu özel görevi layıkıyla yerine getireceklerini söyledi. Rektör Karakaya, kurulan bu ortak uygulama ve araştırma merkezi sayesinde bölgesel misyondan hareketle ülkemizin uluslararası hedeflerine çok önemli katkılar sağlayacaklarını vurguladı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla; bölgesinde lider, ülkesinde model, uluslararası alanda ise söz sahibi bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Karakaya, pilot proje, kalite çalışmaları ve uzaktan eğitim çalışmalarında gösterdikleri başarıyı bu projede de gösterebileceklerini kaydetti.

Rektör Karakaya: “Üniversitemiz Tarihine Not Düşecek Önemli Bir Gelişme”

Seracılığın gelişmesi, yeni tekniklerin uygulanması ve verimin artırılması açısından bu merkezin çok önemli olduğunu anlatan Rektör Karakaya, Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezini şehrimize ve bölgemize kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu merkezin kurulmasının Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin tarihine not düşecek önemli bir gelişme olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Vatan Karakaya, merkez bünyesinde ulusal ve uluslararası boyutta çok önemli çalışmalar yapılacağını vurguladı. Rektör Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin pilot üniversite seçilmesi ile birlikte şehrine ve bölgesine önemli katkılar sunduğunu hatırlatarak kurulan merkez sayesinde ulusal ve uluslararası boyutta önemi giderek artan gıda arzı güvenliği bakımından ulusal kapasitemizin artırılması anlayışına sahip, etkin Ar-Ge-Yenilik-Üretim iş birlikleri oluşturulabileceğini anlattı.

Rektör Karakaya: “Üniversitemiz On Birinci Kalkınma Planı Çerçevesinde Hedeflerini Gerçekleştiriyor”

Rektör Karakaya, 2019-2023 yılları arasını kapsayan ve uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olarak belirlenen On Birinci Kalkınma Planının üniversitemizin de hedeflerine ışık tuttuğunu belirtti. Rektör Karakaya sözlerine şöyle devam etti: “On Birinci Kalkınma Planı, ülkemizin her alanda verimliliği artırarak milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmasına yönelik daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci ön görüyor. İnsanı temele alan bir anlayışla yoluna devam eden üniversitemizde ise ekonomide istikrar ve sürdürülebilirlik, beşerî, sosyal ve mekânsal gelişme alanlarında refah artışı ve adil paylaşım ile süreklilik arz eden bir gelişmişlik sağlanması amacıyla yapılan tüm çalışmalarda eğitime, istihdama ve kalkınmaya öncülük ediliyor.”

Rektör Karakaya: “Verimi ve Kâr Payını Artırmaya Yönelik Çalışmalar Merkezin Hedefleri Arasında”

Rektör Karakaya açıklamasına şu şekilde devam etti: “Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi ile odaklanılan seracılık alanında, On Birinci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte, sera içi kültürel uygulamaları farklı ışıklandırma sistemleri ve yapay zekâ entegrasyonu ile birim alandan alınan verim maksimize edilmeye çalışılacak. Yine merkez bünyesinde sera hastalık ve zararlıları ile mücadele (biyolojik, biyoteknik vb.) yöntemlerinin geliştirilerek ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve raf ömürlerinin uzatılması hedefleniyor. Bunların yanı sıra sera atıklarının (topraksız tarımda kullanılan drene olan solüsyon, katı ortam üretim materyali, bitkisel atıklar vb.) tekrar üretimde değerlendirilmesi ile üretim maliyetleri düşürülerek kâr payının artırılması da sağlanacak.”

Rektör Karakaya: “Kırşehir Modern Seracılık İçin Akdeniz ve Ege Bölgelerine Göre Önemli Avantajlara Sahip”

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir’in modern seracılık için yeterli ve düşük maliyetli arazi temini, işçi bulma kolaylığı, iç bölgelerdeki büyük pazarlara ulaşım kolaylığı gibi konularda Akdeniz ve Ege Bölgelerine göre önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi. Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yapılacak üniversitelerin insan kaynağı da dikkate alınarak oluşturulabilecek sinerji sayesinde stratejik alanlarda ve kalkınma hedeflerine yönelik ulusal ve uluslararası boyutta projeler yapılacağını ve nihai kullanıcının hizmetine sunularak bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlanabileceğini ifade eden Rektör Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti: “Üniversitemizde birçok disiplini içinde barındıran analizlerin yapılabildiği paydaşlara açık yaklaşık 3000 mkapalı alana sahip kapsamlı bir Merkezi Laboratuvar bulunuyor. Bu laboratuvarda toprak analizlerinin yapıldığı, tüm paydaşlara hizmet veren akredite laboratuvarlar yer alıyor. Bunun yanında fakültelerimiz ile öğretim üyelerinin kullanabildiği ve farklı disiplinlere hizmet veren laboratuvarlarımız da bulunuyor. Üniversitemizin seracılık alanında sahip olduğu alt yapı, bilgi birikimi ve deneyim sayesinde yeni iş birlikleri ile ulusal kalkınma planı hedefleri doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik gelişmeye daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Rektör Karakaya: “Eğitilmiş Meslek Elemanı İhtiyacını Kurs ve Eğitimlerle Sağlayacağız”

Seracılığın İç Anadolu koşullarında yaygınlaşması ve üretimde katma değeri yüksek üretim desenleri geliştirerek bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşmaya katkı sağlamak istediklerini anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, seracılık alanında kurs ve eğitimler düzenleyerek bu konuda Avrupa Birliği tarafından da desteklenen meslek edindirme ve mesleki gelişim programlarını takip eden eğitimler vermek suretiyle eğitilmiş meslek elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalar yapacaklarını da vurguladı.

Rektör Karakaya: “Günün Getirdikleri ile Yetinemeyiz, Hep Bir Adım Ötesini Düşünmek Zorundayız”

Üniversitelerin bilgi üreten ve bu bilgiyi kullanma kapasitesi oluşturacak en önemli kurumlar olduğunun altını çizen Rektör Karakaya, katma değer sağlayacak ürün ve hizmetlere yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin artırılması gerektiğini kaydetti. Bu nedenle yapılan iş birliklerinin çok önemli olduğunu, hedefler ve projeler arasında kurulan bağlantının da uyumlu olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Vatan Karakaya sözlerine şu şekilde devam etti: “Üniversitelerin asıl amacı öncül araştırmalar yapmak, nitelikli istihdamı sağlamak, yenilikleri takip ederek bu gelişmeler doğrultusunda doğru bilgiye ulaşmaktır. Günün getirdikleri ile yetinmek yeterli değildir. Biz hep bir adım ötesini düşünmek zorundayız. Bu nedenle yeni kurulacak olan Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmalarını çok önemsiyoruz. Çünkü biz Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak hep en iyiyi yakalamak adına çalışmalar yapıyoruz. Merkezimizde yapılacak olan çalışmalar ve üretilecek bilgi ile şehrimize, bölgemize, ülkemize ve dünyaya dair önemli hedeflerimiz var. Şimdi zaman bu hedefleri gerçekleştirme zamanı. Şehirle bütünleşik yapısını hiç kaybetmeyen üniversitemiz, şehrimizin de desteği ile önemli işlere imza atacak. Bu vesile ile Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”