Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Dış Değerlendirme Programı kapsamında üniversiteye İzleme Takımı tarafından bir Saha Ziyareti yapıldı. 24 Aralık 2020 tarihinde yapılan saha ziyaretine Takım Başkanı Prof. Dr. İlker Murat Ar, takım üyeleri Prof. Dr. Barış Tonguç ve Prof. Dr. Aytekin Çökelez katıldı. Online gerçekleştirilen saha ziyaretinde Kurum İç Değerlendirme (KİDR) ve Kurum Geri Bildirim Raporu (KGBR) dikkate alınarak üniversite tarafından yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Rektör Karakaya: “2015 Yılında Başladığımız Kalite Çalışmalarını 2016 Yılında Tescil Ettirdik”
1xbet зеркало
Programın açılış konuşmasını yapan Üniversite Rektörü ve Kalite Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vatan Karakaya, konuşmasının ardından İzleme Takımı ve Senato üyelerine, KGBR kapsamında gerçekleştirilen iyileşmeler ve Uzaktan Eğitim süreci hakkında bilgilendirme sunumunu yaptı. Rektör Karakaya sunumunda, 2019-2020 döneminde üniversitenin kalite sürecinin gözden geçirme ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgiler vererek bu çalışmaları belirli başlıklar altında anlattı. 2015 yılında kalite çalışmalarına başladıklarını ve 2016 yılında da süreci tescil ettirdiklerini anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite süreci kapsamında üniversitemizde yönetim ağı oluşturduklarını kaydetti. Temelde stratejik plan ve altı süreç belirleyerek kalite çalışmalarını başlattıklarını söyleyen Rektör Karakaya, süreç boyunca üniversitemizin her alanına ve birimine nüfuz ederek kalite çalışmalarını uygulamaya koyduklarını belirtti. 2017 yılında kalite çalışmalarına otomasyon sistemi üzerinden hazırlığa başladıklarını dile getiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite çalışmaları sürecinde önemli adımlar atarak ülkemizdeki diğer üniversitelere model olduklarını kaydetti.

Rektör Karakaya: “Süreçleri Uzman Akademik ve İdari Personelimizle Yürütüyoruz”

Bütünleşik Yönetim Sistemi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizin iş akışları ve süreçlerinin sürekli tescil ettirildiğini vurgulayarak sürecin kapsamlı ilerlemesi için işinde uzman akademik ve idari personelden oluşan bir ekip kurduklarını söyledi. Birimlerin süreç performanslarının belirli aralıklarla raporlandırılarak üst yönetim tarafından gözden geçirilmesinin yapıldığını anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için yetkili birimlerin ve personelin çalıştığını vurguladı.

Rektör Karakaya: “Üniversitemiz Kalbine Kavuşuyor”

Üniversitemizin fiziki altyapısı hakkında da YÖKAK İzleme Takımına bilgiler veren Rektör Karakaya, göreve geldiği günden bu yana üniversitemizin dört kat büyüdüğünü ve inşaat halinde olan tüm fakülte binalarının tamamlanarak öğrencilerimizin derslik ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti. Üniversitemizde tek eksik binanın kütüphane binası olduğunu belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya konuşmasına şöyle devam etti: “2016 yılında Üniversitemiz tarafından organize edilen fahri doktora töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızdan kütüphanemiz için talepte bulunmuştuk. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yaptırılması planlanan kütüphanemizin temel atma çalışmaları başladı.”

Rektör Karakaya: “İlk Seçilen Beş Pilot Üniversite Arasındayız”

Üniversitemizin önemli çalışmalarından bir diğeri olan pilot üniversite projeleri ile ilgili önemli adımlar attıklarını söyleyen Prof. Dr. Vatan Karakaya, 2016 yılında YÖK tarafından hazırlanan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” programı kapsamında ilk seçilen beş pilot üniversite arasında yer aldıklarını, “Jeotermal ve Tarım” alanında da altı projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Terme Sahasında Jeotermal Kaynağın Temini ve Proje Sahalarına İletimi Projesi, Termal Seralarda Kümelenme Projesi, Kaba Yem Üretim Projesi, Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi, Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM) Projesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Projesi ile Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon Merkezi (SAUTER) projelerinde gelinen aşamaları ayrıntılarıyla anlatan Rektör Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin bölgesinde tarım ve sağlık alanında öncü bir üniversite yapmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Sanayi ve Toplum İş Birliğinde Projeler Hazırlanıyor

Sanayi ve toplum iş birliği alanında da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Rektör Karakaya, Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından sanayi sektörü ve üniversitemizi birleştirecek projeler hazırlandığını anlattı.

Üniversitemizden Memnuniyet Günden Güne Artıyor

Sunumunda kalite çalışmalarına da aralıksız devam edildiğini söyleyen Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitemizin düzenli aralıklarla yaptığı memnuniyet anketlerinde üniversitemizden memnuniyetin yüzde 15 oranında arttığını kaydetti. Aynı zamanda engelli öğrencilerimizin ihtiyaçları kapsamında mekanlarla ilgili yeni çalışmalar ve iyileştirmeler yapıldığını anlatan Rektör Karakaya, “Mekânda Erişilebilirlik alanında verilen Turuncu Bayrağa üniversitemizin tüm fakülte ve yüksekokul binaları sahip oldu.” dedi.

Rektör Karakaya: “Önceliğimiz Öğrencilerimiz”

Akreditasyon çalışmaları hakkında da YÖK İzleme Takımını bilgilendiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, akreditasyon sürecinin üniversitemiz için çok önemli olduğunu ama üniversitemizin bütçesinin önceliğini öğrencilerimizin ihtiyacını karşılamak üzere kullanılmasından dolayı akreditasyon süreci için yeterli bütçelerinin olmadığını sözlerine ekledi.

Rektör Karakaya: “Lisansüstü Çalışmalarımızla İlkleri Gerçekleştiriyoruz”

Üniversitemizin lisansüstü bölümleri hakkında da bilgilendirme yapan Prof. Dr. Vatan Karakaya, 2017 yılında 10 olan doktora bölümlerinin sayısının 20’ye yükseltildiğini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti: “Göreve geldiğimiz günden bu yana üniversitemizin lisansüstü bölümlerini artırmak için çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızın meyvesini de zamanla aldık. Şu andaki yüksek lisans bölüm sayımız 40’ı bulmuş durumda. Ayrıca sadece yurtdışındaki öğrencilerimize özel tezsiz yüksek lisans programları hazırlıyoruz. Bu çalışmamız ile belki de ülkemizde bir ilki daha gerçekleştirmiş olacağız.”

Rektör Karakaya: “Çok Sayıda Yabancı Uyruklu Öğrenciyle Temas Halindeyiz”

Üniversitemizin yabancı uyruklu öğrenci sayıları ve etkinlikleri hakkında kısa açıklamalarda bulunan Rektör Karakaya, göreve geldiğinde 8 olan yabancı uyruklu öğrenci sayısının şu an 1834 olduğunu ve 45 farklı ülkeden öğrencilerinin bulunduğunu belirtti. Üniversitemizin pandemi öncesinde çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda kongre, seminer, sempozyum, konferans gibi etkinliklere ev sahipliği yaptığını dile getiren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, aynı zamanda hem ön lisans hem de lisans bölümü öğrencileri ile yılda iki kere bir araya gelerek onlarla istişarede bulunduğunu söyledi. Sunumunun sonunda üniversitemizde aidiyet duygusunun gelişmiş olduğunu anlatan Rektör Karakaya, gerçekleştirilen çalışmalarda emeği olan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın sunumunun ardından Kalite Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek “AYDEP ve Eğitimde Kalite Güvence Sistemi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sürecin işleyişi ve uygulanışını anlatan Şimşek, üniversitemizin eğitimde kalite güvence sistemini AYDEP ile başlattıklarını belirtti.

Prof. Dr. Hüseyin Şimşek’in sunumunun ardından Kalite Koordinatör Yardımcısı Ekrem Öztürk söz alarak “Bütünleşik Yönetim Sistemleri” hakkında sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumların ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ekibi YÖK İzleme Takımının sorularını yanıtladı.

YÖK İzleme Takımı daha sonra akademik birim yöneticileri, idari personel ve öğrencilerle de bir araya gelerek KGBR’de yer alan gelişmeye açık yanlar konusunda yapılan çalışmalar ve uzaktan eğitim sürecindeki uygulamalar hakkında istişarelerde bulundu.

Görüşmelerin ardından YÖK İzleme Takımı ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya tekrar bir araya gelerek ziyaret sürecini ve izleme raporunda yer alacak hususlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.